Brøndboring i Nord­jylland og Himmerland

Vi har over 80 års erfaring med brøndboring og kan derfor tilbyde en stor palette af kompetencer og moderne udstyr.

Brøndboring kræver erfaring og den nødvendige uddannelse for at kunne aflevere opgaver hvor både kvalitet og sikkerhed er i højsædet. Ved at benytte K. Sørensen til dine opgaver indenfor brøndboring garanterer vi dig at alle gældende regler og krav overholdes. Vores medarbejdere er uddannede og autoriserede med A- og B-Bevis.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med:

 • Tørboringer fra 10-20”
 • 20” - Direkte skylleboringer
 • Lufthæveboringer fra Ø 200
 • Ø 1000 mm til dybder omkring 500 meter
 • Vacumboringer fra Ø 150 - Ø 400.
 • Husholdningsboringer
 • Snegleboringer fra Ø 150 - Ø 1500
 • Sløjfning af brønde og boringer
 • Varmeboringer

Brøndboring til drikkevand

Vi løser opgaver indenfor brøndboring hos bl.a. vandværker, rådgivere, virksomheder og private. Der benyttes normalt 3 boringsmetoder til drikkevandsboringer:

 • Tørboring
 • Direkte skylleboring
 • Lufthævemetoden.

Vi rådgiver dig i valget af boremetode afhængig af opgavens omfang og geologien på området og borerapporter med fuld dokumentation sendes til GEUS i forbindelse med alle boringer.

Fokus på sikkerhed og hygiejne

Vores specialiserede medarbejdere har stor erfaring med at arbejde under hygiejniske forhold på bl.a. vandværker og er uddannede med de påkrævede hygiejnekurser fra Danske Vandværker. Vi sætter høje krav til sikkerheden omkring vores medarbejdere og overholder alle gældende foreskrifter for et sikkert arbejdsmiljø.